FAQ

Jaké jsou výhody operativního leasingu od tibiQ GO?

 • Pronájem vozidla – operativní leasing – je velmi efektivní forma pořízení vozidla.
 • Při pronájmu vozidla odpadá nutnost vynaložit vysoké finanční prostředky, protože je hrazena pouze pravidelná měsíční splátka.
 • Veškeré starosti spojené s objednáním, dodáním, přihlášením a provozem vozidla jsou na bedrech leasingové společnosti.
 • Pokud je leasingový nájemce plátcem DPH a neuplatňuje výdajové paušály a vozidlo používá ke své podnikatelské činnosti, je celá splátka operativního leasingu daňovým nákladem a lze si z ní odečíst DPH.
 • Výhodou námi nabízeného produktu je jednoduchý proces schválení smlouvy bez nahlížení a zápisu do bankovních a nebankovních registrů.

Kdo si může vůz pořídit?

 • Vůz na operativní leasing si může pořídit fyzická osoba – podnikatel, resp. právnická osoba anebo fyzická osoba – spotřebitel.

Může vůz užívat i třetí osoba (rodina atd.)?

 • Je zakázáno vůz dále pronajímat/zapůjčovat za úplatu.
 • Zapůjčení blízkým osobám, případně zaměstnancům při objednání na společnost, je dovoleno.
 • Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Podnájemní smlouvy vždy nese a odpovídá za ně podnájemce uvedený ve smlouvě.

Jaké jsou dodací lhůty po objednání?

 • Orientační termíny dodání bývají uvedeny u konkrétních nabídek vozů, dotazy rádi zodpovíme na naší zákaznické lince 296 181 720. Je však nutné upozornit, že uvedené termíny jsou vždy orientační a dodání vozidla se řídí možnostmi a pravidly daného výrobce. Vždy děláme maximum pro to, aby byla vozidla klientům dodána co možná nejdříve.
 • U vozidel z kategorie „Krátkodobý pronájem“ je většina vozidel připravená ihned k předání. Tyto vozy jsou trvale v naší flotile a využíváme je i pro naše klienty čekající na objednaný vůz.

Lze změnit nabízenou specifikaci vozu či smlouvy? Mám zájem o tažné zařízení/střešní nosiče/jiný audiosystém/potahy/jinou motorizaci/jiné POV/HAV pojištění apod.?

 • Při sestavování specifikace vozidla vždy vycházíme z pravidla „nejlepší poměr cena/výkon“, a proto jsou specifikace fixně dané. Změny zpravidla negativně ovlivňují výši splátky.
 • Pokud přesto budete mít specifický požadavek, kontaktujte nás na naší zákaznické lince 296 181 720.

Lze prodloužit již aktivní nájemní smlouvu?

 • Zejména smlouvy kalkulované na 6 nebo 12 měsíců nelze prodlužovat.
 • U smluv s delší dobou pronájmu je možné zažádat o informaci, zda je prodloužení možné a za jakých podmínek.
 • Z naší zkušenosti je zpravidla nejvýhodnější varianta vozidlo v plánovaném termínu vrátit a začít užívat nové vozidlo.
 • U vozidel z kategorie „Krátkodobý pronájem“ je možné flexibilně nastavovat dobu trvání smlouvy a také ji v průběhu zápůjčky upravovat.

Jaký je stav dodávaných vozidel?

 • V nabídce u každého vozidla je uvedeno, zda se jedná o nové či zánovní (ojeté) vozidlo.
 • U nových vozidel je vozidlo ve stavu „nového vozidla“.
  • Pokud v nabídce není uvedeno jinak, vozidlo není vybaveno dálniční známkou.
  • Z výroby je také ve vozidle minimální množství paliva – zpravidla cca 5 litrů.
  • Vozidla jsou z výroby vždy vybavena letními pneumatikami.
 • Stav zánovních (ojetých) vozidel je individuální s tím, že případná poškození, stav tachometru apod. vč. fotodokumentace jsou vždy zaznamenány v předávacím protokolu.
 • Vozidla z kategorie „Krátkodobý pronájem“ jsou předávána na sezónních pneumatikách včetně dálniční známky. Stav paliva je přibližně na stavu rezervy a v takovém stavu se i vrací.

Kde bude vůz k převzetí?

Jak je to s pneumatikami?

 • Všechna nová a zánovní (ojetá) vozidla jsou výrobcem vybavena letními pneumatikami bez ohledu na roční období v době předání. Druhá sada zimních pneumatik není zahrnuta ve splátce, není-li u konkrétní nabídky uvedeno jinak anebo, není-li tato služba objednána klientem za poplatek.
 • Vozidla z kategorie „Krátkodobý pronájem“ jsou předávána na sezónních pneumatikách (letní – od 1.4. do 31.10.; zimní od 1.11. do 31.3.).

Platím garanční prohlídky v době záruky? Kdy ji mám povinnost nechat provést?

 • Servisní intervaly a povinnosti garančních prohlídek se vždy řídí pokyny daného výrobce.
 • Vždy je nutné se seznámit s pravidly servisních prohlídek – tyto informace jsou k dispozici v servisní knize, návodu k obsluze či palubním systému. Je nutné věnovat těmto pravidlům vysokou pozornost. Některá vozidla automaticky „hlásí“ potřebu garanční prohlídky, ale ne všechna!
 • Je povinností podnájemce servisní intervaly dodržet.
 • Pokud dojde k nedodržení servisního intervalu, hrozí nejen ztráta záruky, a tím i riziko významných vícenákladů, ale také vysoké sankce a pokuty.
 • V případě vracení vozidla po konci leasingu musí být případný servis také proveden, a to i v případě, že se stanovené limity (nájezd kilometrů či doba) teprve blíží (např. palubní počítač signalizuje „servis za 1 500 km“). V opačném případě bude servis proveden, ale náklady budou účtovány Podnájemci.
 • Servisní náklady jdou k tíži podnájemce, pokud to není v konkrétní podnájemní smlouvě uvedeno jinak.
 • U vozidel z kategorie „Krátkodobý pronájem“ jsou náklady za pravidelné servisní prohlídky již zahrnuty ve splátce.

V jakých servisech mohu provádět servisní úkony?

 • Pravidelné garanční prohlídky a garanční opravy je nutné provádět v autorizovaných servisech dané značky.
 • Většina vozů má nastavený domovský servis pro opravu pojistných událostí. Ty se musí výhradně vyřešit v daném domovském servisu. Výjimkou je čelní sklo, které je možné provést ve kterémkoli autorizovaném servisu.
 • Součástí Podnájemní smlouvy jsou i podmínky užívání vozu, kde je klient obeznámen s daným nastavením.

Mohu s vozem vycestovat do zahraničí? Do kterých zemí mohu vycestovat?

 • S vozem lze vycestovat do zemí, jejichž území je v působnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (POV).
 • Seznam těchto zemí naleznete na tzv. Zelené kartě.

Jaký je povolený nájezd kilometrů?

 • Celkový kalkulovaný nájezd kilometrů je uvedený v nabídce a následně také v Podnájemní smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci.
  • Je vždy nutné tento nájezd dodržet, resp. nepřekročit jeho maximální hranici.
  • V případě překročení této maximální hranice je v rámci závěrečného vyúčtování po konci smlouvy Podnájemci účtován poplatek za každý takto přejetý kilometr.
  • Sazba tohoto poplatku je uvedena v Podnájemní smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci.
  • K vyúčtování případných kilometrů dochází i v případě, kdy dojde k dohodě o dřívějším ukončení smlouvy. Výpočet se pak provádí poměrnou částí, tj. původní nájezd přepočítaný na jeden den vynásobený počtem dnů trvání smlouvy do jejího ukončení. Tato hodnota je pak porovnávána se skutečným nájezdem v době jejího předčasného ukončení.

Jaká je ve smlouvách sjednaná spoluúčast v případě pojistné události?

 • Konkrétní výše spoluúčasti je vždy uvedena v Podnájemní smlouvě.
 • Zpravidla je 5 % min. 5 000,- Kč anebo 10 % min. 10 000,-Kč. Spoluúčast vyjadřuje částku, kterou v případě zaviněné pojistné události hradí Podnájemce.

Můžu vrátit vůz dříve než po dohodnuté době nájmu?

 • Předčasné ukončení smlouvy je z podstaty fixní doby vyloučeno.
 • Možné je jen po dohodě a je spojeno s dodatečnými vícenáklady. Ty jsou vyčíslovány v každém konkrétním případě individuálně.
 • U vozidel z kategorie „Krátkodobý pronájem“ a „Flexibilní pronájem“ je možné vozidlo vracet kdykoli.

Mohu vozidlo odkoupit do svého vlastnictví?

 • Pokud máte zájem o odkup vozidla, kontaktujte nás na naší infolince nejdříve dva měsíce, nejpozději však měsíc před řádným koncem leasingové smlouvy. Sdělíme Vám odkupní cenu a nabídku můžete, ale nemusíte využít.

Mám nárok na náhradní vůz po dobu opravy/dobu dodání nového vozu?

 • Existuje několik možností, jak získat náhradní vozidlo. Jsou to například asistenční služba výrobce, záruka mobility, asistenční služba z pojištění, z povinného ručení viníka nehody apod. Konkrétní podmínky zapůjčení vozidla se v každém z výše uvedených případů řeší individuálně a mají specifické podmínky.
 • Službu náhradního vozu lze u většiny nabízených vozů připlatit v rámci dodatečných služeb. Bližší informace k náhradním vozidlům Vám rádi poskytneme na naší infolince.

Jak probíhá zhodnocení stavu vozu při vrácení?

 • Klient je informován minimálně 2 měsíce před blížícím se termínem vrácení vozu. Dle nastavení daného vozu je nutné opravu neakceptovatelného opotřebení provést buď a) před vrácením vozu anebo b) po vrácení vozu s tím, že pojistné události budou ke dni vrácení nahlášeny na pojišťovnu.
 • Bude-li na voze nalezeno neakceptovatelné poškození, bude vyúčtováno dle pravidel a metodiky spol. DEKRA (ta je ke stažení na klientském portále v sekci „Ke stažení“). Neakceptovatelné poškození je následně vyúčtováno na Podnájemce.
 • Doporučujeme tedy případná neakceptovatelná poškození předem konzultovat s námi.
 • Vůz musí být vrácený bez svítících kontrolek signalizující závadu vozu, nízký stav oleje, pravidelnou servisní prohlídku apod. a s PHM v dostatečném množství na min. 100 km.

Vyúčtování smlouvy po vrácení vozu?

 • Vlastní konečné vyúčtování probíhá zpravidla nejdéle do 2 měsíců od vrácení vozidla.
 • V rámci tohoto vyúčtování jsou účtovány (fakturovány) případné nadlimitní kilometry a nadměrné opotřebení vozu. Toto vyúčtování vč. případných dalších neuhrazeních faktur je započteno vůči složené peněžité jistotě. Zbylá část této jistoty (kauce) je následně vrácena Podnájemci.

Rádi Vám poradíme!

Zavolejte nám 739 710 490
nebo
Napište podpora@tibiqgo.cz

Máme se Vám ozvat později?

Vyplňte jméno (minimálně 3 znaky)
Vyplňte telefon (minimálně 9 znaků)
Vyplňte poznámku (minimálně 5 znaků)